வரலாறு

2010-11 ஆம் ஆண்டு எமது துறை, 23 மாணவர்களுடன் இளங்கலை பாடத்திட்டத்தை ஆரம்பித்தது. இது 10 ஆசிரிய உறுப்பினர்களுடன் 101 மாணவர்கள் என அதிகரித்துள்ளது. இந்தத் துறையிலிருந்து படித்த மாணவர்கள் உயர் கல்விக்குப் பிறகு தனியார் துறையிலுள்ள பல்வேறு பதவிகளைப் பெற்றுள்ளனர். 

செயல்பாடுகள்

 • 2016-17 ஆம் ஆண்டு, எங்கள் முதல்வர் மற்றும் பிரதம விருந்தினர் திரு. ராமசாமி (ஐடியல் இன்போடெக்) அவர்கள் “தமிழ் இலக்கிய மன்றம்” த்தை திறந்து வைத்தனர்
 • டாக்டர் அப்துல் கலாம் நினைவு தினம் 27.7.16 அன்று பேச்சு போட்டி நடத்தி கொண்டாடப்பட்டது.

சாதனைகள்

 • R. Meena,M.Rajeswari,S.Saranya of III B.A Tamil won I Prize in Poster presentation conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • N. Gynathangam, D. Jeyanthi, V. Rajalakshmi of II B.A Tamil won II Prize in Poster presentation conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • K. Vaitheeswari, P.Sivaranjani of II B.A Tamil won III Prize in Poster presentation conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • P. Jayasudha of I B.A Tamil won I Prize in Essay Competition conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • S. Sowmya of III B.A Tamil won II Prize in Essay Competition conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • K. Anbukarasi of III B.A Tamil won III Prize in Essay Competition conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • A. Roja of II B.A Tamil won I Prize in Tibate conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • R. Rajalakshmi of II B.A Tamil won II Prize in Tibate conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • S. Jayasandhiya of III B.A Tamil won III Prize in Tibate conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • S. Jayasandhiya,M.Jayasri, of III B.A Tamil and H.soundariya of III B.A Tamil won I Prize in Quiz conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • S. Sowmya,P.Indhumathy, of III B.A Tamil and B.Kirithiga of II B.A Tamil won II Prize in Quiz conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • K. Anbukarasi,B.Ilakiya, of III B.A Tamil and S.Vidhya of I B.A Tamil won III Prize in Quiz conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • T. Ilakiya of III B.A Tamil won I Prize in Poetry Competition conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • N. Kalaivani of II B.A Tamil won II Prize in Poetry Competition conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”
 • E. Ezhilarasi of II B.A Tamil won III Prize in Poetry Competition conducted by “ Tamil Ilakiya Mandram”